Prosjekt nytt klubbhus

Revidert klubbhus
Redusert byggehøyde gir færre båtplasser – flere ting gjenstår før prosjektet kan realiseres.

Frammøtte på det ekstraordinære årsmøtet i Tønsberg Kajakk Klubb ga sin enstemmige tilslutning til at styret fortsetter arbeidet med nytt klubbhus. 

På møtet torsdag 8. oktober redegjorde Tom Skauen for status i saken, før klubbens medlemmer tok stilling til det videre løp. Byggesøknaden er godkjent, men kan evt. påklages.

Av hensyn til naboene er byggehøyden er redusert med 1,1 meter, for øvrig er bygningen identisk med tidligere innsendt søknad. Bygningens totale høyde mot veien vil nå være 7, 9 meter over bakkeplan. Dette har ikke vært helt uproblematisk. Det går ut over båtlageret, som da får plass til færre båter enn hva man opprinnelig tok sikte på.

Klubben har også undersøkt mulighetene for en alternativ plassering nærmere Maskinistskolen, men som orientert om på det ordinære årsmøte tidligere i år er dette ikke aktuelt.

Ønsket om nytt klubbhus er stort, men flere ting gjenstår før prosjektet kan realiseres. Tilslutning fra medlemmene på det ekstraordinære årsmøte var en viktig forutsetning for at det kan arbeides videre med prosjektet.

DSC_0169 (4)
Fremmøtte på det ekstraordinære årsmøtet. (Foto: Trond Ludvig Beckmann)