Ja til nytt klubbhus

Revidert klubbhusTønsberg Kajakk Klubb fikk i høst byggetillatelse for nytt klubbhus på dagens tomt i Nordbyen 36. Vedtaket ble imidlertid påklaget til Fylkesmannen av Nordbyen Vel og en av naboene. Nå har Fylkesmannen behandlet saken. Klagerne har ikke fått medhold. Dermed er vedtaket med byggetillatelse gyldig.  En slik byggetillatelse gjelder i tre år. Det gjenstår nødvendigvis mye før prosjektet kan realiseres. Med dette er vi et viktig skritt videre.

Les mer:

Prosjekt nytt klubbhus