Tom Skauen ny TKK-leder

DSCF4154
Årsmøte på klubbhuset, der det var god stemning og bred enighet om det meste.

Tom Skauen ble valgt til ny leder, da Tønsberg Kajakk Klubb hadde årsmøte på klubbhuset tirsdag 1. mars.  Valgkomiteens innstilling fikk enstemmig tilslutning, slik at det nye styret for kommende år ellers består av nestleder Ole Magnus Fevang og styremedlemmene Arne Lassen-Urdahl, Egil Børstad og Per Martin Fevang.

Det er allerede klart at Arne Lassen-Urdahl blir sekretær, Egil Børstad kasserer og Per Martin Fevang materialforvalter/båthussjef når det nye styret konstituerer seg.

Som varamenn til styret ble valgt Trond Nylund og Jon Arild Andresen.  Revisorer: Lars Ivar Gran og Ragnar Fevang. Valgkomité: Tor-Sverre Lien Jensen (leder), Wenche Huseby og Tor Gervin.

Omkring 20 medlemmer deltok på årsmøtet, som ga sin tilslutning til en årsberetning som vitner om mye god aktivitet, regnskap der minus 15 000 kroner i 2014 er snudd til pluss 58 000 kroner for 2015, budsjett og uendret kontingent for kommende år.

Det var utdeling av klubbmestermedaljer, distansemerker og vanket godord til avtroppende styre. Trond Nylund, som har vært leder de to siste år, ble overrakt blomster som takk for innsatsen.