Årsmøte 2017

Styret kaller inn til årsmøte tirsdag 28. februar kl 18:00. Møtet vil bli avholdt i klubbens lokaler i Nordbyen. I henhold til vedtektene så må forslag som skal behandles være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.  Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig på våre nettsider senest 1 uke før årsmøtet.

Klubbens vedtekter finnes på denne linken.

Papirer til forrige årsmøte finnes på denne linken.

I fjor var det omkring 20 medlemmer på årsmøtet og vi håper det kommer minst like mange i år. Bildet under er fra fjorårets årsmøte.

Fra årsmøtet i 2016.