Midler fra Møller Bil Tønsberg

Møller Bil AS ønsker å gi noe tilbake til lokalsamfunnet i Tønsberg-området og har oppfordret lokale lag og foreninger om å søke om midler fra deres gavefond. Tønsberg Kajakk Klubb har søkt om midler og ble nylig tildelt 10 000 kroner i den forbindelse. Disse pengene kommer godt med når vi neste år skal arbeide videre for å øke aktiviteten i klubben og det tilbudet som våre medlemmer kan nyte godt av.

Gavesjekken og blomster ble tatt imot av leder Tom Skauen og styremedlem Jon Arild Andresen på onsdag denne uken hos Møller Bil Tønsberg AS.