Innkalling til Årsmøte 2018

Styret kaller inn til årsmøte i Tønsberg Kajakk Klubb tirsdag 27. februar kl 18:00.  Møtet vil bli avholdt i klubbens lokaler i Nordbyen. I henhold til vedtektene så må forslag som skal behandles, være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.  Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig på våre nettsider senest 1 uke før årsmøtet.

Styret vil på årsmøtet redegjøre for den fremdrift som er gjort gjennom 2017 omkring søknad om finansiering av nytt klubbhus og konkretisere mulig fremdrift i 2018. Vedtak om bygging av nytt klubbhus må gjøres på et ordinært årsmøte eller på et ekstraordinært årsmøte.

I fjor var vi ca 25 personer på årsmøtet og vi håper i år at flere medlemmer møter.

Klubbens vedtekter finnes på denne linken.

Papirer til forrige årsmøte finnes på denne linken.

Styret i Tønsberg Kajakk Klubb v/leder Tom Skauen.