Saksdokumenter til årsmøtet 2018

De første saksdokumenter til årsmøtet 2018 er nå gjort tilgjengelige på våre nettsider.

Dagsorden, Årsberetning 2017, Årsregnskap 2017, Budsjettforslag for 2018 og revisorrapport for 2017 er tilgjengelig. Dokumentene ligger på denne linken eller på menyvalget Om TKK.

Under eventuelt så vil styret informere om fremdrift omkring prosjekt «Nytt klubbhus», hvor vi nå virkelig begynner å nærmes oss en god løsning mht. finansiering etc. Styret er ennå ikke helt klare til å fremme et konkret forslag til årsmøtet, men ønsker allikevel å informere så mange som mulig. Styret kommer også til å informere omkring organisering av Nøtterøy rundt 2018.

Det vil bli servert pizza på møtet.