Ekstraordinært årsmøte onsdag 26. juni

Styret i Tønsberg Kajakk Klubb kaller inn til ekstraordinært årsmøte for å anbefale klubbens medlemmer å vedta å bygge nytt klubbhus. Dokumenter i forbindelse med møtet vil bli gjort tilgjengelig på klubbens nettsider senest onsdag 19. juni.

Dato: 26. juni 2019
Tidspunkt: 19:00
Sted: Klubbhuset, Nordbyen 36

Dagsorden 

  1. Godkjenning og opptelling av stemmeberettigede
  2.  Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3.  Valg av:
    1. Møtedirigent
    2. Referent
    3. 2 stk representanter til å underskrive protokollen
  4. Bygging av nytt klubbhus