Nytt Klubbhus – gavekonto

I forbindelse med årsmøtet ble det ytret ønske fra medlemmene om å opprette en gavekonto for de som ønsker å bidra med gaver til nybygget. Det nærmer seg byggestart, og vi mangler fortsatt litt egenkapital, før oppstart kan vedtas.

Gavekontoen har nummer: 2480 24 23396.

Styret håper det er mange som kan bidra med en gave til nytt klubbhus. Det vil være en betingelse at gaven skal gå uavkortet til nytt klubbhus. Er det spørsmål, ta gjerne kontakt med leder Tom Skauen for nærmere informasjon.