Nytt klubbhus – infomøte

Det inviteres til et hastemøte tirsdag 4. juni kl 20:00 i forbindelse med nytt klubbhus. Styret har nå kontroll på finansieringen av nybygget, men mangler fortsatt tilstrekkelig med nye medlemmer, som også er del av premissene. Det er oppnådd en del nye medlemmer i forbindelse med tiltak som er gjort siden nyttår, men ikke tilstrekkelig for å kunne bygge. Oppnås ikke tilstrekkelig antall medlemmer innen sommeren, kan det være for sent. Så alle som ønsker nytt klubbhus, møt opp! Er det spørsmål – ring leder Tom Skauen på mobil 900 19310.

Det er sendt e-post til alle medlemmer med ovennevnte informasjon. Dersom det er medlemmer som ikke har fått e-post; sjekk spam-filter. Dersom en fremdeles ikke finner melding fra TKK, send oss oppdatert info om e-post til leder@tkklubb.no, slik at vi kan få oppdatert våre medlemslister.

Styret