Nytt klubbhus – reservering av båtplasser

Styret i klubben er nå nære å fremme endelig forslag om å igangsette bygging av nytt klubbhus. Det er derfor nå ønskelig å be eksisterende medlemmer som ønsker båtplass i et fremtidig klubbhus om å melde ifra. På den måten vil vi få en god oversikt på hvilke medlemmer som ønsker båtplass i fremtiden.

Dette er viktig for helhetsbildet for finansieringen av bygget hvor vi ønsker minst 200 medlemmer totalt. Vi ønsker å gi eksisterende medlemmer mulighet til å registrere for båtplass før nye medlemmer.

De som ønsker å registrere seg for båtplass må snarest sende e-post til: leder@tkklubb.no eller via vårt generelle skjema; se link.

Båtplassene vil bli registrert nå, men overtagelse/fakturering vil først skje når nybygget er ferdig. Spørsmål omkring dette kan rettes til leder Tom Skauen på mobil 900 19 310.