Oppsummering av treningsrace 2018

På treningsracene på tirsdager er det åpent for alle å delta. Dette er en uhøytidelig konkurranse som foregår i Auli-elva. Det er en hyggelig måte for klubbens medlemmer å trene og holde seg i form på. Og en mulighet til å måle om treningen har gitt fremgang.

I 2018 var det 21 tirsdager hvor det møtte alt fra 2 til 8 personer. Det er litt færre avholdte race og deltakere enn i 2017. Noen møtte nesten hver gang, mens andre møtte bare noen få ganger i løpet av sesongen. I snitt var det allikevel over 5 personer på hvert treningsrace.  Flest oppmøter i 2018 hadde Harald Stensholt (20 ganger), tett fulgt av Eilif Andressen (18 ganger), dernest Tore Karlsen og Gent Olsen (begge 17 ganger). Hyggelig var det også i år at en junior, Elsa Marie Stensholt ble med 12 ganger.

Under er tabellen som viser fordelingen i løpet av sesongen og en komplett tabell over de som deltok på treningsrace.

1  Harald Stensholt 20
2  Eilif Andreassen 18
3  Tore Karlsen 17
4 Gent Olsen 17
5 Elsa-Marie Stensholt 12
6 Erik Borchrevink 11
7 Tor-Sverre Lien-Jensen 5
8 Egil Børstad 5
9 Erik Fossås 4
10  Ole Henrik Morgenstierne 2
11 Øyvind Langslet 2
12 Anders Kristansen 1