Utdeling på årsmøtet 2019

Tønsberg Kajakk Klubb avholdt 27. februar årsmøte. På årsmøtet ble de vanlige sakene behandlet, i tillegg hadde styret 2 orienteringssaker. Under årsmøtet ble det også for første gang på flere år delt ut utmerkelser. Både Lindboe-åra og Tønsberg Idrettsutvalgs pokal ble delt ut. Disse blir delt ut til beste utøver under 17 år ihhv. jente- og gutteklassen. Elsa Marie Stensholt mottok Lindboe-åra og Oskar Staff-Iversen Eikeland mottok Tønsberg Idrettsutvalgspokal.

Fra venstre: Oskar Staff-Iversen Eikeland, Elsa Marie Stensholt og Ole Magnus Fevang (trener)

En av orienteringssakene omhandlet ønske om aktiv deltakelse fra flere medlemmer omkring de arrangementer som klubben har. De siste årene har det vært en positiv økning i aktivitet. Flere av arrangementene har i stor grad vært drevet frem av styret, noe som ble detaljert i årsrapporten. Det var ønske om at flere utenom styret kunne delta med å planlegge i forkant og være med under de ulike arrangementene. Styret konkretiserte at det for eksempel er behov for en spesifikk person med ansvar for å organisere følgebåter under Nøtterøy rundt. På møtet meldte 4 personer seg og styret vil følge opp organiseringen av klubbens arrangement sammen med disse personene. Det er fremdeles behov for flere som kan hjelpe til med små og større oppgaver.

Det ble også gitt en kort orientering omkring nytt klubbhus. Anbud er innhentet og det forventet å kalle inn til et nytt ekstraordinært årsmøte i løpet av 4-8 uker med sikte på å legge frem et endelig forslag om å bygge.

Klubbens regnskap ble gjennomgått og kommentert. All den tid regnskapet ble sendt ut etter fastsatt frist og uten at revisorer hadde hatt tid til å revidere regnskapet ble det vedtatt å utsette behandling til det forventede ekstraordinære årsmøtet.

Det sittende styret hadde sagt seg villig til gjenvalg og det var ingen andre kandidater.

Protokoll fra årsmøtet vil bli gjort tilgjengelig på fanen Årsmøte 2019.