Nøkkel til klubbhuset

Det ble i november 2014 montert nytt låssystem, etter  flere uheldige episoder der uvedkommende hadde tatt seg inn i klubbhuset.

Nøkkelbrikke (kr 500) kan kjøpes ved henvendelse til styret (se eget menyvalg med kontaktopplysninger).

Det betales ikke tilbake noe depositum om man slutter i klubben. Brikkene slettes da fra datasystemet. Vi vil likevel gjerne at nøkkelbrikker leveres tilbake, fordi vi kan bruke de på ny.

Årsmøtet 2015 bestemte at det heller ikke tilbakebetales depositum (kr 200) for nøkler til det gamle låssystemet.