Styre

Se vår nye nettside.

For innmelding, gå til vår nye nettside.

Styret i Tønsberg Kajakk Klubb består av fem personer. I tillegg er det to varamenn.

  • Leder: Tom Skauen, tlf. 90 01 93 10 – leder@tkklubb.no
  • Nestleder: Ole Magnus Fevang, tlf. 97 63 81 51
  • Sekretær/web-ansvarlig: Arne Lassen-Urdahl, tlf. 91 85 41 98
  • Kasserer: Tor-Sverre Lien Jensen , tlf.  90 93 26 11 – kasserer@tkklubb.no
  • Materialforv./båthussjef: Per Martin Fevang, tlf. 46 82 00 69
  • Varamedlem: Heidi Staff-Iversen Eikeland, tlf.  92 62 80 75
  • Varamedlem: Jon Arild Andresen, tlf. 92 42 78 26