Banen

Trykk på denne linken for å få opp banen.

Hovedalternativet ved dominerende vindretning SV-S, samt SØ er strekket som vist på kartet under. Start i sørlig retning på vannet i sundet mellom Fynsletta og Sandø. Start vil være der 5 Knops-skiltet er plassert når man kommer sørfra. Deretter sørover langs med Sandø til man kan runde ut mot vest og dreie mot nordøst langs med Sandø. Retning nordøst mellom Bustein/Melleskjær på venstre side og Melleskjærhausen (rød stake) på høyre side. Deretter et langt strekk i nordlig retning på utsiden av Leistein, og videre rett nord-nordøst gjennom sundet mellom Gåsøy (venstre side) og Skjellerøy/Kalven (høyre side). Etter passering sundet dreier banen i retning nordvest på nordsiden av Gåsøy og Hvaløy. Videre i retning rett nordvest på med passering på nordsiden av Steinklosskjær med den karakteristiske steinen «Tobakssrullen» (svart-hvit-svart) og i mål på badebryggene på Fjærholmen.