Årskontingent 2017 er forfalt

Årskontingent for 2017 er forfalt og klubbens kasserer, Egil Børstad, savner ennå noen innbetalinger. Alle medlemmer oppfordres til å forsikre seg om at kontingent er betalt. Det er tidkrevende å sende ut purringer. Vi håper derfor at alle sjekker sin e-post konto for utsendt e-faktura. Dersom du ikke har mottatt faktura eller er usikker på om innbetaling er foretatt kan Egil kontaktes på mobil 913 43 600 eller eg-boers@online.no.