Erik B. har 1900 km

Erik Borchgrevink
Noen med flere km i kajakken 2015 enn Erik Borchgrevink?

Erik Borchgrevink har rundt 1900 km i kajakken, og er sannsynligvis den i TKK som har padlet lengst i år.

Nestemann vi har litt kontroll på er Elilif Andreassen med i overkant av 1400 km. Deretter følger Gorm Bønnelykke med godt over 1200 km og like bak Trond Nylund med ca. 1200 m. Blant damene har vi Tiril Marie Thodesen Sande,  som trener aktivt i England og hjemmefra Munkerekka. Wenche Huseby er fortsatt på vannet og skal ha sølvmerke med rundt 800 km.

Veldig bra, men det er så som så med at alle skriver seg inn i km-protokollen. Jan Johansen har sine faste treningsturer fra Knarberg rundt Søndre Årøy. Han og flere med ham har padlet mer enn langt, uten  at vi er oppdatert. Her kan nevnes Gent Olsen og Harald Stensholt, som også padler mye på østsida av Nøtterøy. Og hva med Anders Kristiansen?

Imponerende er Rolf Olsen, som i en alder av 77 år stadig holder koken og som helst padler fra Tørkopp.

Nå har det lagt seg is i Vestfjorden og litt på Byfjorden og i Kanalen. Det betyr ikke nødvendigvis at det er sesongslutt, men bryggene ved klubbhuset er tatt opp på land og de fleste har gitt seg for i år.

Distansemerker deles ut på årsmøtet utpå nyåret. Gi beskjed til styret dersom du ønsker merke.