Oppsummering av treningsrace 2017

På treningsracene på tirsdager har det vært åpent for alle å delta. Det har vært padlet i Auli-elva. Det padles ca 5000 meter i all slags vær fra april til oktober. I 2017 ble det avholdt race hele 25 ganger, med mange ivrige deltakere.  Som i 2016 så er det noen som deltar nesten hver gang, mens andre deltar når de kan. Flest oppmøter i 2017 hadde Tore Karlsen med deltakelse på 20 treningsrace. Han ble tett fulgt av Harald Stensholt med 19. Deretter fulgte Tor-Sverre Jensen med 13 og Gent Olsen med 12. Det er nesten like høy deltakelse i som i 2016.

  • 16 forskjellige deltakere i 2017, mot 17 i fjor
  • Av de 16 var det 5 personer som møtte mer enn 10 ganger; 6 i 2016 møtte mer enn 10 ganger
  • I snitt deltok nesten 5 personer/trening i 2017, mot 6 i fjor
  • Til sammen var det 123 starter i 2017, mot 125 i fjor

Det er fremdeles hyggelig at så mange velger å trene sammen. Det gir en ekstra motivasjon og god mulighet til å holde seg i form. Vi håper på minst like mange neste år!!

Under er en tabell som gir en oppsummering av antall oppmøtte for hele 2017. Det er da bare 2 av ukene det ikke har vært padlet fra 18. april til 10. oktober. Nedenfor har vi satt opp alle som har padlet og antall ganger.

 

1 Tore Karlsen 20
2 Harald Stensholt 19
3 Tor-Sverre Jensen 13
4 Gent Olsen 12
5 Erik Fosaas 11
6   Trond Nylund 7
7 Øyvind Langslet 7
8 Eilif Andreassen 7
9 Egil Børstad 6
10 Erik Borchrevink 6
11 Tom Abrahamsen 4
12 Trond Ludvig Beckmann 3
13 Anders Kristiansen 3
14 Ole Henrik Morgenstjerne 3
15 Truls Aabol 1
16 Bjørn Vidar Stensholt 1