Gave fra Sparebankstiftelsen DNB

Tønsberg Kajakk Klubb har blitt tildelt 400 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB. Pengene er tildelt i forbindelse med søknad om midler til å bygge nytt klubbhus. Søknaden er en del av den prosess som styret har lagt opp til omkring planene om å bygge nytt klubbhus. Endelig vedtak om å bygge nytt klubbhus er ikke fattet ennå og vil først kunne skje etter et ekstraordinært årsmøte. Denne tildelingen fra Sparebankstiftelsen DNB vil således være betinget av at årsmøtet sier ja til å iverksette bygging, noe som fordrer et bærekraftig og langsiktig driftsbudsjett. Den tildelte summen er lavere enn det styret søkte om og det vil nå bli jobbet videre med finansiering.

Pengene ble formelt overrakt under en prisutdeling hos DNB Tønsberg hvor leder Tom Skauen og styremedlem Jon Arild Andresen var tilstede. På bildet under blir sjekken overrakt av banksjef Hanna Kirsebom Aronsen.