Nye foreldrekontakter for juniorene

Mandag 8. oktober ble det avholdt møte for juniorpadlerne og deres foreldre.  I tillegg til de to trenere Per Martin og Ole Magnus Fevang, møtte det 11 padlere og 14 foresatte. På møtet ble sesongen oppsummert, informasjon gitt om trening i høst og vinter, samt at det ble etablert foreldrekontakter.

I 2017 har det vært 3-4 juniorpadlere med på noen av Norges Cup stevnene. De som har deltatt har opplevd det som lærerikt og motiverende å konkurrere. Flere har hatt med familie under konkurransen og det har vært fint og sosialt. Trenerne antok at flere ønsker å delta på Norges-cup neste sesong.

Størrelsen på juniorgruppa er nå blitt såpass stor at trenene ønsker støtte til andre oppgaver enn selve treningene. Det er ønske om å styre en følgebåtliste og koordinere kjøring/overnatting på stevner. Andre generelle oppgaver som sosiale møter og treningstøy vil også være aktuelle oppgaver. Christine Stensholt (mor til Elsa-Marie) og Knut Eikeland (far til Oskar) meldte seg til å ta seg av disse oppgavene. De vil da fungere som foreldrekontakter og bistå trenerne.

Flere har bestilt treningstøy fra www.original.no (forventes levert om 1-2 uker). På møtet var det flere som ønsket å bestille klær og gi som julegave. Vi har avklart med Original at nettbutikken åpner igjen. Fristen vil da være 25. oktober for å bestille. Nettbuttikken vil åpne igjen en av de nærmeste dagene. Se denne linken for størrelser og info om login.

Videre ble det informert om at allerede i påsken 2018 vil våre padlere kunne delta på Påskeleiren i Flekkefjord. Det er en uformell treningssamling og gir god mulighet til å trene og bli kjent med andre padlere. Den varer fra lørdag 24.3 til onsdag 28.3.

Treningen i høst og vinter vil bli som følger:
Mandag 18:30-20:00. Trening i Kongseik Ungdomsskole med medisinball.
Torsdag 18:00-20:00. Trening på Klubbhuset; løpstrening, apparater og padlemaskiner.

Dersom noen har spørsmål kan de rettes til en av trenerne eller foreldrekontaktene.

Kontaktinformasjon for trenerne:
– Ole Magnus Fevang, 976 38 151
– Per Martin Fevang, 468 20 069

Kontaktinformasjon for foreldrekontakter:
Christin Stensholt, 950 00 331
Knut Eikeland, 466 15 019