Årsmøte 2018 – nytt styre

Årsmøtet i Tønsberg Kajakk Klubb avholdt årsmøte 27. februar 2018.

På årsmøtet ble årsberetning og regnskap for 2017 gjennomgått. Videre ble budsjett for 2018 vedtatt. Dokumenter til og referat fra årsmøtet legges ut på denne linken.

Under eventuelt infomerte Ole Magnus Fevang om Nøtterøy rundt og erfaring fra 2017. Arrangementet kom i havn i fjor, men vi kunne gjerne tenke oss at flere meldte seg på et tidligere tidspunkt for å være med å arrangere. Nøtterøy rundt er viktig for klubben og det trengs flere for å avvikle på en bra måte. Medlemmene vil bli invitert på et planleggingsmøte for de som ønsker å bidra.

Tom Skauen orienterte også om fremdrift omkring nytt klubbhus. Detaljer omkring dette står i årsmøtereferatet.

På møtet ble det valgt nytt styre. Flere tok gjenvalg. Følgende ble valgt:
Leder: Tom Skauen (gjenvalg)
Nestleder: Ole Magnus Fevang (gjenvalg)
Kasserer: Tor-Sverre Lien Jensen (nyvalg)
Materialforvalter/båthusansvarlig: Per Martin Fevang
Sekretær/web-ansvarlig: Arne Lassen-Urdahl
Varamedlem: Heidi Staff-Iversen Eikeland
Varamedlem: Jon Arild Andresen