Ekstraordinært årsmøte

Styret i Tønsberg Kajakk Klubb har sendt ut innkalling til ekstraordinært årsmøte for Tønsberg Kajakk Klubb. Det avholdes onsdag 5. desember 2018 kl 19:00 i klubbens lokaler i Nordbyen 36. Innkalling er sendt per e-post til alle registrerte medlemmer.

Dagsorden

 1. Godkjenning og opptelling av stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. Valg av:
  – Møtedirigent
  – Referent
  – 2 representanter til å underskrive protokoll
 4. Orientering om Nytt klubbhus
  – Økonomi, budsjett, fremdrift bygging etc.
 5. Fullmakt til styret om å gå i forhandlinger vedrørende avtaleinngåelse for:
  – Byggekontrakt entreprenører*
  – Byggelån og langsiktig lån*
  – Nødvendige tilhørende avtaler i direkte forbindelse til byggingen*
  – Igangsettelse/kampanje om flere medlemmer ifm nytt klubbhus*

*Forbehold om endelig godkjennelse av «årsmøtet»