Endelig mer penger til nytt klubbhus!!

Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg delte i går ut 400 000 kroner til Tønsberg Kajakk Klubb ifb.m. klubbens søknad om støtte til å bygge nytt klubbhus. Det er meget gledelig at vi endelig fikk en såpass stor tildeling for dette prosjektet som har vært jobbet med lenge. Med dette siste tilsagnet anser styret i klubben at vi er svært nærme å kunne realitetsbehandle bygging av nytt klubbhus. Styret vil en av de nærmeste dagene kalle inn til ekstraordinært årsmøte for å be om tilslutning til videre arbeid. Klubben har tidligere mottatt pengegaver fra andre stiftelser og det totale økonomiske budsjettet vil bli redegjort for i detalj på det ekstraordinære årsmøtet.
Utdelingen i går foregikk på Teie Hovedgård og klubben var representert ved leder Tom Skauen, Ole Magnus Fevang og Jon Arild Andresen. Klubben mottok der beviset på tildelingen som nå er hengt opp inne på klubbhuset. Tønsbergs blad skrev også om tildelingen; link til artikkelen finnes her. For de som ønsker å lese om tidligere

Styremedlem Jon Arild Andresen takker Bjørn Engaas i Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg for pengegaven.