Ekstraordinært årsmøte 1. april

I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 27. februar 2019 kalles det herved inn til ekstraordinært årsmøte i Tønsberg Kajakk Klubb.

Dato: 1. april 2019 kl 17:30
Tidspunkt: 17:30
Sted: Klubbhuset, Nordbyen 36

Dagsorden

  1. Godkjenning og opptelling av stemmeberettigede
  2.  Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3.  Valg av:
    1. Møtedirigent
    2. Referent
    3. 2 stk representanter til å underskrive protokollen
  4. Godkjenning av regnskap 2018

Revisorrapport tilgjengelig på denne linken.

Styret, Tønsberg Kajakk Klubb

Protokoll fra ordinært årsmøte finnes på denne linken.