ekstraordinært årsmøte Utsatt

Da det har dukket opp en liten hindring, blir det ekstraordinære årsmøtet av praktiske grunner utsatt til over ferien. Byggestart for nybygget er som kjent planlagt etter sommeren uansett. Nærmere info kommer senere. Ved spørsmål; ta kontakt med leder Tom Skauen, 900 19 310.

Det er samtidig hyggelig å informere at klubben nå nærmer seg 200 medlemmer, og 80 har bestilt ny båtplass.

Styret i Tønsberg Kajakk Klubb