Innkalling til årsmøte 2019

Styret kaller inn til årsmøte i Tønsberg Kajakk Klubb onsdag 27. februar kl 18:30. Møtet vil bli avholdt i klubbens lokaler i Nordbyen. I henhold til vedtektene så må forslag som skal behandles, være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.

Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig på våre nettsider senest 1 uke før årsmøtet.

Styret vil på årsmøtet redegjøre for den fremdrift som er gjort gjennom 2018 omkring finansiering av nytt klubbhus og oppfølging av vedtak på det ekstraordinære årsmøtet avholdt 5. des 2018.

Vedtak om bygging av nytt klubbhus må gjøres på et ordinært årsmøte eller på et ekstraordinært årsmøte.

Klubbens vedtekter finnes på denne linken.  Dokumenter fra forrige årsmøte finnes på denne linken.

Styret i Tønsberg Kajakk Klubb v/leder Tom Skauen.