Dokumenter til årsmøtet 2019

Dagsorden for årsmøtet 2019 og styrets beretning for 2018 ble i går kveld gjort tilgjengelig under egen fane på nettsidene våre. Trykk på denne linken for å komme til den aktuelle siden.

Regnskap for 2018 blir gjort tilgjengelig senere i kveld.

I tillegg til de faste sakene til årsmøtet vil styret også i år informere om fremdrift for prosjektet med nytt klubbhus.

Videre ønsker styret også å informere om status på de ulike arrangement som klubben pleier å arrangere. Slik som Neglespretten, Nøtterøy rundt og klubbmesterskap. Arrangementene i fjor ble avviklet med flere av klubbens medlemmer som medarrangører enn foregående år. Det ga klart bedre avvikling av arrangementene. Styret ønsker i år å informere om hvordan dette er tenkt gjort for 2019. Se eget punkt på dagsorden.