Nytt Klubbhus – gavekonto

I forbindelse med årsmøtet ble det ytret ønske fra medlemmene om å opprette en gavekonto for de som ønsker å bidra med gaver til nybygget. Det nærmer seg byggestart, og vi mangler fortsatt litt egenkapital, før oppstart kan vedtas.

Gavekontoen har nummer: 2480 24 23396.

Styret håper det er mange som kan bidra med en gave til nytt klubbhus. Det vil være en betingelse at gaven skal gå uavkortet til nytt klubbhus. Er det spørsmål, ta gjerne kontakt med leder Tom Skauen for nærmere informasjon.

Nøtterøy rundt – påmelding åpnet

Påmeldingen for Nøtterøy rundt 2019 er nå åpnet. Sett av lørdag 29. juni; da kan du enten padle 32 km rundt Nøtterøy eller den kortere distansen på 15 km tur/retur Barneskjær ved Fjærholmen. Informasjon finnes på samlesiden for Nøtterøy rundt.

Starten av 32km feltet for Nøtterøy rundt 2018. Foto: Henrich Henriksen.

I år har vi gjort noen endringer som vi håper kan bidra til flere og nye deltagere. Vi har laget en egen og definert klasse for de som padler havkajakk/skjærgårdskajakk. Forskjellen mellom en ren racerkajakk og en havkajakk er relativt stor med hensyn til mulighet for fart. Vi har derfor laget noen klare definisjoner for kajakker i denne klassen. Les mer om Nøtterøy rundt Werner Classic på denne linken. Vår samarbeidspartner Olympia Sport har bidratt til at åreleverandøren Werner gir en premie som trekkes ut i denne klassen. Dette vil være en Werner padleåre til en verdi av 4900 kroner. Olympia Sport vil også sette opp en hovedpremie som trekkes blant alle som deltar i Nøtterøy rundt.

Arrangementet har selvfølgelig fremdeles fokus på de som padler racer og surfski. Fjorårets utgave medførte ny løyperekord på 2:18 og attpåtil satt av en svensk; Jocke Lindberg. Han padlet i en surfski og ble fulgt av både andre surfskis og vanlige K1-racere. Vi håper at det er flere som er motiverte til å se om de klarer å matche rekordtiden.

Passering i Årøysund Nøtterøy rundt 2018. Anders Winter Andersen først og Mats Grov bakenfor. Begge fra Oslo KK. Foto: Trond Ludvig Bechman

Basert på tilbakemeldinger fra i fjor har vi også samlet informasjon om muligheter for overnatting i Tønsberg og omegn. Det er fullt mulig å ta med familie eller venner og ta en langhelg i dette fine området.  Se mer info på denne linken.  Østsiden av Nøtterøy har fantastiske muligheter til å padle.

Vi noterte i fjor at de som overnattet hadde begrenset tilgang på frokost. Siden løpet starter klokken 08:00 så er det ikke alle som serverer frokost så tidlig. Noen bodde også i telt/bobil i nærheten av klubbhuset. Vi kommer derfor til å servere enkel frokost fra Klubbhuset fra kl 06:30 på lørdagen. Vi serverer da brød, melk/juice og havregrøt. Man bestiller dette samtidig med påmelding til løpet.

Bryggene på vannet og fart på kajakkene!

I ettermiddag ble bryggene ved Klubbhuset heist ut og klargjort for klubbens medlemmer. Klokken 18 tok Juniorgruppa de første padletakene for sesongen 2019. Trener Ole Magnus Fevang kunne notere bra fremmøte og alle syntes det var godt å endelig kunne kjenne på fremdriften for hvert padletak. Vinterens innetrening skal nå omsettes i økte ferdigheter i kajakken. Det er nå alle repetisjonene med medisinballen på utallige torsdager kommer til sin rett.

Selv om det i dag var varmt og vårlig i været, minner vi alle som begir seg ut i kajakk om at det ennå er kaldt i vannet. Alle bør ta en sjekk av eget utstyr og det skader ikke å lese igjennom det som står skrevet om sikkerhet på klubbens nettsider; lenke følger her.

Ekstraordinært årsmøte 1. april

I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 27. februar 2019 kalles det herved inn til ekstraordinært årsmøte i Tønsberg Kajakk Klubb.

Dato: 1. april 2019 kl 17:30
Tidspunkt: 17:30
Sted: Klubbhuset, Nordbyen 36

Dagsorden

  1. Godkjenning og opptelling av stemmeberettigede
  2.  Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3.  Valg av:
    1. Møtedirigent
    2. Referent
    3. 2 stk representanter til å underskrive protokollen
  4. Godkjenning av regnskap 2018

Revisorrapport tilgjengelig på denne linken.

Styret, Tønsberg Kajakk Klubb

Protokoll fra ordinært årsmøte finnes på denne linken.

Utdeling på årsmøtet 2019

Tønsberg Kajakk Klubb avholdt 27. februar årsmøte. På årsmøtet ble de vanlige sakene behandlet, i tillegg hadde styret 2 orienteringssaker. Under årsmøtet ble det også for første gang på flere år delt ut utmerkelser. Både Lindboe-åra og Tønsberg Idrettsutvalgs pokal ble delt ut. Disse blir delt ut til beste utøver under 17 år ihhv. jente- og gutteklassen. Elsa Marie Stensholt mottok Lindboe-åra og Oskar Staff-Iversen Eikeland mottok Tønsberg Idrettsutvalgspokal.

Fra venstre: Oskar Staff-Iversen Eikeland, Elsa Marie Stensholt og Ole Magnus Fevang (trener)

En av orienteringssakene omhandlet ønske om aktiv deltakelse fra flere medlemmer omkring de arrangementer som klubben har. De siste årene har det vært en positiv økning i aktivitet. Flere av arrangementene har i stor grad vært drevet frem av styret, noe som ble detaljert i årsrapporten. Det var ønske om at flere utenom styret kunne delta med å planlegge i forkant og være med under de ulike arrangementene. Styret konkretiserte at det for eksempel er behov for en spesifikk person med ansvar for å organisere følgebåter under Nøtterøy rundt. På møtet meldte 4 personer seg og styret vil følge opp organiseringen av klubbens arrangement sammen med disse personene. Det er fremdeles behov for flere som kan hjelpe til med små og større oppgaver.

Det ble også gitt en kort orientering omkring nytt klubbhus. Anbud er innhentet og det forventet å kalle inn til et nytt ekstraordinært årsmøte i løpet av 4-8 uker med sikte på å legge frem et endelig forslag om å bygge.

Klubbens regnskap ble gjennomgått og kommentert. All den tid regnskapet ble sendt ut etter fastsatt frist og uten at revisorer hadde hatt tid til å revidere regnskapet ble det vedtatt å utsette behandling til det forventede ekstraordinære årsmøtet.

Det sittende styret hadde sagt seg villig til gjenvalg og det var ingen andre kandidater.

Protokoll fra årsmøtet vil bli gjort tilgjengelig på fanen Årsmøte 2019.

Dokumenter til årsmøtet 2019

Dagsorden for årsmøtet 2019 og styrets beretning for 2018 ble i går kveld gjort tilgjengelig under egen fane på nettsidene våre. Trykk på denne linken for å komme til den aktuelle siden.

Regnskap for 2018 blir gjort tilgjengelig senere i kveld.

I tillegg til de faste sakene til årsmøtet vil styret også i år informere om fremdrift for prosjektet med nytt klubbhus.

Videre ønsker styret også å informere om status på de ulike arrangement som klubben pleier å arrangere. Slik som Neglespretten, Nøtterøy rundt og klubbmesterskap. Arrangementene i fjor ble avviklet med flere av klubbens medlemmer som medarrangører enn foregående år. Det ga klart bedre avvikling av arrangementene. Styret ønsker i år å informere om hvordan dette er tenkt gjort for 2019. Se eget punkt på dagsorden.

Oppsummering av treningsrace 2018

På treningsracene på tirsdager er det åpent for alle å delta. Dette er en uhøytidelig konkurranse som foregår i Auli-elva. Det er en hyggelig måte for klubbens medlemmer å trene og holde seg i form på. Og en mulighet til å måle om treningen har gitt fremgang.

I 2018 var det 21 tirsdager hvor det møtte alt fra 2 til 8 personer. Det er litt færre avholdte race og deltakere enn i 2017. Noen møtte nesten hver gang, mens andre møtte bare noen få ganger i løpet av sesongen. I snitt var det allikevel over 5 personer på hvert treningsrace.  Flest oppmøter i 2018 hadde Harald Stensholt (20 ganger), tett fulgt av Eilif Andressen (18 ganger), dernest Tore Karlsen og Gent Olsen (begge 17 ganger). Hyggelig var det også i år at en junior, Elsa Marie Stensholt ble med 12 ganger.

Under er tabellen som viser fordelingen i løpet av sesongen og en komplett tabell over de som deltok på treningsrace.

1  Harald Stensholt 20
2  Eilif Andreassen 18
3  Tore Karlsen 17
4 Gent Olsen 17
5 Elsa-Marie Stensholt 12
6 Erik Borchrevink 11
7 Tor-Sverre Lien-Jensen 5
8 Egil Børstad 5
9 Erik Fossås 4
10  Ole Henrik Morgenstierne 2
11 Øyvind Langslet 2
12 Anders Kristansen 1
     
     
     
     

Styrketrening for alle!!

TKK har på torsdager organisert styrketrening i gymsalen på Træleborgskole. Her har gjennomfører vi styrketrening blant annet ved bruk av medisinball og de apparatene som er tilgjengelig. Øvelsene som gjennomføres er spesifikt rettet mot kajakk, men gir også veldig god generell trening av støttemuskulatur i overkropp. Treningen er åpen for alle; uavhengig av nivå og ambisjon. Mange av øvelsene er basert på bruk av medisinball som gir en god og dynamisk trening av musklene.

Varierte øvelser som gjennomføres med 30, 45 eller 60 sekunders varighet.

Dersom du nylig har meldt deg inn i klubben og ønsker å være godt forberedt til turer i kajakk til sommeren så er dette perfekt trening. Eller bare være i generelt god form….

Denne øvelsen giør deg andpusten. Start med å hive medisinballen med strake armer så høyt opp og mot makkeren. Kast deg deretter raskt ned og utfør et spretthopp fra liggende posisjon. For deretter å være klar til å ta imot ballen igjen. Garantert høy puls etter 30 sekunder!!

Hittil i vinter så har det vært flest fra juniorgruppa som har deltatt; de trener fra klokken 19:00 til ca 20:15. Fra klokken 20:00 er det en overlapp med seniorer i form av oppvarming med ballspill etc. Treningen avsluttes ca 21:00. Treningen er lagt opp slik at øvelsene passer uavhengig av fysikk og kondisjon. Du velger selv hvor hardt dette skal være. Ta kontakt med trener Ole Magnus Fevang (mob 97638151) dersom du har spørsmål omkring denne treningen eller lurer på om dette er noe for deg. Under vises noen bilder fra forrige trening for juniorene.

Etter oppvarming så tar programmet fra 35-45 minutter.
Innsatsen og hvor tungt det er avgjør du selv.

Innkalling til årsmøte 2019

Styret kaller inn til årsmøte i Tønsberg Kajakk Klubb onsdag 27. februar kl 18:30. Møtet vil bli avholdt i klubbens lokaler i Nordbyen. I henhold til vedtektene så må forslag som skal behandles, være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.

Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig på våre nettsider senest 1 uke før årsmøtet.

Styret vil på årsmøtet redegjøre for den fremdrift som er gjort gjennom 2018 omkring finansiering av nytt klubbhus og oppfølging av vedtak på det ekstraordinære årsmøtet avholdt 5. des 2018.

Vedtak om bygging av nytt klubbhus må gjøres på et ordinært årsmøte eller på et ekstraordinært årsmøte.

Klubbens vedtekter finnes på denne linken.  Dokumenter fra forrige årsmøte finnes på denne linken.

Styret i Tønsberg Kajakk Klubb v/leder Tom Skauen.

Støtte via Grasrotandelen

Tønsberg Kajakk Klubb får for 2018 utbetalt 11 435 kroner fra Norsk Tipping. Dette er som følge av at 41 personer har godkjent at deler av deres spillinnsats går til Tønsberg Kajakk Klubb hver gang de spiller. Norsk Tipping gir inntil 7 prosent av hver spillinnsats tilbake til den klubben du ønsker å støtte. Dette er meget verdifullt for vår klubb og vi takker de som har valgt å støtte oss.

Vi ønsker gjerne at flere velger å støtte oss. Det kan man bli ved å sende SMS «Grasrotandelen 983198368» til 60000. Man kan også velge dette på Norsk Tippings ulike kanaler og på din side. Trykk på bildet under for å komme til klubbens lenke hos Norsk Tipping.